ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2556

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฟังสดได้ที่นี่ → http://www.fm100cmu.com/live/
วันที่
หัวข้อ
โดย
06 ม.ค. 56   เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคนพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
13 ม.ค. 56 นักออกแบบกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ สรัญญา คงจิตต์
20 ม.ค. 56 การท่องพยัญชนะภาษาพม่าแบบเด็กพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
27 ม.ค. 56 ความได้เปรียบของคนไทยในการเรียนภาษาจีน อรทัย ยอดแย้มพราย
03 ก.พ. 56 ประสบการณ์ในการศึกษาต่อประเทศจีน อรทัย ยอดแย้มพราย
10 ก.พ. 56 แนะนำการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีของคณะมนุษยศาสตร์ มช นริศรา ไตรบุตร
17 ก.พ. 56 วรรณคดีจีนโบราณเฉินฮั่ว สุภชา ศรีรัตนบัลล์
24 ก.พ. 56 วันหยุดและประเพณีที่สำคัญในรอบปีของเกาหลีใต้ นริศรา ไตรบุตร
04 มี.ค. 56 พม่ากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อัมพิกา รัตนพิทักษ์
10 มี.ค. 56 จีนในฐานะมหาอำนาจในศตวรรษที่21 ปานชีวา บุตราช
17 มี.ค. 56 ชื่อสกุลของคนจีน สุภชา ศรีรัตนบัลล์
24 มี.ค. 56 อักษรพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
07 เม.ย.56 เทพนิยายจีน ตอนที่2 สุภชา ศรีรัตนบัลล์
21 เม.ย.56 บทบาทบริษัทรถไฟเอกชนที่ญี่ปุ่น โอตะ ทาคาชิ
28 เม.ย.56 สัมภาษณ์นักศึกษาลีดส์ ตอนที่1 อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
05 พ.ค. 56 สัมภาษณ์นักศึกษาลีดส์ ตอนที่2 อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
19 พ.ค. 56 การเซนเซอร์อินเตอร์เน็ตในประเทศจีน สุภชา ศรีรัตนบัลล์
26 พ.ค. 56 นกกระเรียน วลัยพร กาญจนการุณ
02 มิ.ย. 56 การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ นริศรา ไตรบุตร
09 มิ.ย. 56 ระบบการคมนาคมของกรุงโซล นริศรา ไตรบุตร
16 มิ.ย. 56 บรรยากาศและความประทับใจงานประชุมวิชาการนานาชาติของภาษา
ที่ใช้พูดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
23 มิ.ย. 56 ดอกไม้ของโลกตะวันออก อัมพิกา รัตนพิทักษ์
30 มิ.ย. 56

รถไฟอินเดีย : ตอนที่ 1

ระวี จันทร์ส่อง
07 ก.ค. 56 ลัดเลาะรอบวัง นริศรา ไตรบุตร
14 ก.ค. 56 พระโลกนาถ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  
YaminShwesinHtaik
21 ก.ค. 56 การแข่งขันมวยปล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
YaminShwesinHtaik
28 ก.ค. 56 วัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยาง เจริญ เพ็ชรรัตน์
04 ส.ค. 56 การสอบจอหงวน ตอนที่1 สุภชา ศรีรัตนบัลล์ 
11 ส.ค. 56 คำสแลงในภาษาพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
18 ส.ค. 56 การสอบจอหงวน ตอนที่2 สุภชา ศรีรัตนบัลล์ 
01 ก.ย. 56 สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยโอซาก้า โอตะ ทาคาชิ
คนโนะ ยูอิจิ
08 ก.ย. 56 พระพิฆเณศในบริบทของไทยและพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
15 ก.ย. 56 การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศจีน สุภชา ศรีรัตนบัลล์ 
22 ก.ย. 56 เพลงของ Seiko Matsuda ตอนที่1(seiseiru no yuuhi) ธีรัช ปัญโญ
29 ก.ย. 56 เพลงของ Seiko Matsuda ตอนที่2 (buruuju no kane) ธีรัช ปัญโญ
27 ต.ค. 56 คำบาลีสันสกฤตในภาษาพม่าและภาษาไทย อัมพิกา รัตนพิทักษ์
03 พ.ย. 56 บทกวีในมันโยชู ตอนที่1 พนิดา อนันตนาคม 
10 พ.ย. 56 บทกวี "ดอกจินดัลแล" นริศรา ไตรบุตร
17 พ.ย. 56 วันคนโสดในจีน สุภชา ศรีรัตนบัลล์
24 พ.ย. 56 อูโพจา_นักเขียนผู้มีบทบาทในแวดวงวรรณกรรมพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
01 ธ.ค. 56 ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกที่ปรากฏในภาษิตพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
08 ธ.ค. 56 บทกวีในมันโยชู ตอนที่2 พนิดา อนันตนาคม
15 ธ.ค. 56 ต้นกำเนิดกิมจิ นริศรา ไตรบุตร
22 ธ.ค. 56 ความเชื่อของคนล้านนาและพม่าที่สะท้อนจากภาษิต อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
29 ธ.ค. 56 ทำความรู้จักกรุงโตเกียวเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก2020 โอตะ ทาคาชิ

 

สร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 [13:45:43 น.]