ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2555

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฟังสดได้ที่นี่ → http://www.fm100cmu.com/live/
วันที่
หัวข้อ
โดย
01 ม.ค. 55  
ธรรมเนียมการสักของพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  
YaminShwesinHtaik
08 ม.ค. 55
ธรรมเนียมการสักของพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  
YaminShwesinHtaik
15 ม.ค. 55
มณฑลเหอหนาน ปานชีวา บุตราช
22 ม.ค. 55
โปรโมทงานสีสันตะวันออก นักศึกษา
29 ม.ค. 55
ประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
05 ก.พ. 55 อาหารการกินของพม่าและล้านนา อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
12 ก.พ. 55 สิงโตกับชาวจีน เจริญ เพ็ชรรัตน์
19 ก.พ. 55 นิทานพระจันทร์ อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
26 ก.พ. 55 สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาภาษาจีนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษานานาชาติ
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
วศิน พรหมสุรินทร์
04 มี.ค. 55 บทกวีพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์  
11 มี.ค. 55 สัมภาษณ์นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ที่เรียนภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
18 มี.ค. 55 ฟังเพลงพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
25 มี.ค. 55 สัมภาษณ์อาจารย์อัจฉราวรรณและใบเฟิร์นจากลีดส์ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
01 เม.ย.55 สัมภาษณ์นักศึกษาลีดส์ _เบญจมาศและสุรีย์ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
08 เม.ย.55 สัมภาษณ์นักศึกษาลีดส์ _บุรีและแสนดี อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
15 เม.ย.55 ภาษาจีนโบราณในภาษาญี่ปุ่น โอตะ ทาคาชิ
22 เม.ย.55 สัมภาษณ์นักเรียนทุนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียนต่อที่ยุนนาน
กรวรรณ พรหมแย้ม
สันติ อ้ายเจริญ
29 เม.ย.55 ความคิดเกี่ยวกับเรื่องหน้า ที่ปรากฏในภาษาและสังคมพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
06 พ.ค. 55 โกลเด้นวีค สรัญญา คงจิตต์
13 พ.ค. 55 จักรพรรดิจิมมุ พนิดา อนันตนาคม
20 พ.ค. 55 Q&A ของชาวต่างชาติที่มีต่อญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม
27 พ.ค. 55 ความรับผิดชอบด้านศีลธรรมของชาวญี่ปุ่น (dougiteki sekinin) พนิดา อนันตนาคม
03 มิ.ย. 55 บันทึกเรื่องประหลาดในห้องหนังสือเหลียวใจ ปานชีวา บุตราช
10 มิ.ย. 55 เพลง 3 ภาษาต้อนรับเปิดเทอมใหม่ อัมพิกา รัตนพิทักษ์
17 มิ.ย. 55 สัมภาษณ์อาจารย์ ดร กำชัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรัฐแคชเมียร์ อัมพิกา รัตนพิทักษ์
24 มิ.ย. 55 พุทธศาสนาในแคชเมียร์(ข้อมูลจากอาจารย์ ดร กำชัย อนันตสุข) อัมพิกา รัตนพิทักษ์
01 ก.ค. 55
ความเชื่อเรื่องหยกของชาวจีน เจริญ เพ็ชรรัตน์
01 ก.ค. 55 สรุปเนื้อหาเสวนา เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวหรือไม่ ตอนที่1 สรัญญา คงจิตต์
08 ก.ค. 55 สรุปเนื้อหาเสวนา เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวหรือไม่ ตอนที่2
สรัญญา คงจิตต์
15 ก.ค. 55 ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาและพม่าจากภาษิตโบราณ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
22 ก.ค. 55 ของขวัญต้องห้ามและของขวัญยอดนิยมของชาวจีน พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
29 ก.ค. 55 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน กรวรรณ พรหมแย้ม
05 ส.ค. 55 วรรณกรรมจีนในโลกบันเทิง กิมย้ง ปานชีวา บุตราช
12 ส.ค. 55 วันแม่ของจีน สุภชา ศรีรัตนบัลล์ 
19 ส.ค. 55 ระบำช้างเมืองเจ้าแส่ ตอนที่1 อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  
YaminShwesinHtaik
26 ส.ค. 55 ระบำช้างเมืองเจ้าแส่ ตอนที่2
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  
YaminShwesinHtaik
02 ก.ย. 55 สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนภาษาไทย โอตะ ทาคาชิ
คนโนะ ยูอิจิ
09 ก.ย. 55 ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและพม่าด้านภาษาและวรรณกรรม อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
23 ก.ย. 55 นัทสึเมะ โซเซกิ นักเขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยเมจิ ธีรัช ปัญโญ
30 ก.ย. 55 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเศรษฐกิจของประเทศจีน กรวรรณ พรหมแย้ม
07 ต.ค. 55 ความเชื่อเกี่ยวกับนกฮูกในชนชาติต่างๆ วลัยพร กาญจนการุณ
14 ต.ค. 55 วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น(Kokufuubunka)ในสมัยเฮอัน เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
21 ต.ค. 55 สัมภาษณ์อาจารย์สุภชาจากสาขาวิชาภาษาจีน เกี่ยวกับประสบการณ์
ในการไปศึกษาที่จีนและอังกฤษ
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
04 พ.ย. 55 บทเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลการจุดโคมไฟของพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
11 พ.ย. 55 ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติที่สิงคโปร์ อัมพิกา รัตนพิทักษ์
18 พ.ย. 55 วรรณกรรมจีนในโลกบันเทิง โกวเล้ง ปานชีวา บุตราช
02 ธ.ค. 55 ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ: ชีวิตแบบ eco life เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
16 ธ.ค. 55 คณิตศาสตร์ของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ โอตะ ทาคาชิ
23 ธ.ค. 55 หมอน porcelain ของจีน เจริญ เพ็ชรรัตน์
30 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ตามแบบชาวพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์

 

สร้างเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2557 [10:30:29 น.]