ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2554

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฟังสดได้ที่นี่ → http://www.fm100cmu.com/live/

 

วันที่
หัวข้อ
โดย
02 ม.ค. 54   
เทศกาลปีใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ธีรัช ปัญโญ
09 ม.ค. 54 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น
"การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ธาริน กมลรัตน์
สิริกร เสือเหลือง
16 ม.ค. 54 นิทานพม่า "นกกระยางเจ้าเล่ห์" กับ "กระต่ายน้อยเจ้าปัญญา" อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พัชรินทร์ อนุพงษ์ชัย
23 ม.ค. 54 ธาริน กมลรัตน์
สิริกร เสือเหลือง
30 ม.ค. 54 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับพม่า-ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมพม่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่1
เตย เตย วิน
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
06 ก.พ. 54 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับพม่า-ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมพม่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่2
เตย เตย วิน
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
13 ก.พ. 54 การให้ชอกโกแลตในเทศกาลวาเลนไทน์ของชาวญี่ปุ่น ดุษฎี โตทน
20 ก.พ. 54 เมืองอี้อุ อาณาจักรสินค้าเบ็ดเตล็ดของจีน เจริญ เพ็ชรรัตน์
27 ก.พ. 54 แนะนำแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรัญญา คงจิตต์
06 มี.ค. 54 ลองสเตย์ของชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ธีรัช ปัญโญ
13 มี.ค. 54 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) วลัยพร กาญจนการุณ
20 มี.ค. 54 เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับคนญี่ปุ่น เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
27 มี.ค. 54 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับพม่า-ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมพม่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่3
เตย เตย วิน
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
03 เม.ย.54 บุคคลสำคัญในสมัยเมจิของญี่ปุ่น โอตะ ทาคาชิ
10 เม.ย.54 สัมภาษณ์ด็อกเตอร์มาร์ติน จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
17 เม.ย.54 สัมภาษณ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (จิรโชติ) อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
24 เม.ย.54 สัมภาษณ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (เอกราช-เลิศศิลป์) อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
01 พ.ค. 54 สัมภาษณ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (สุธีรา-รัตนา) อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
08 พ.ค. 54 การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคานาซาวา ตอนที่1 Prof.Haruya Kagami
สัมภาษณ์โดย
พนิดา อนันตนาคม
15 พ.ค. 54 การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคานาซาวา ตอนที่2 Prof.Haruya Kagami
สัมภาษณ์โดย
พนิดา อนันตนาคม
22 พ.ค. 54 เครื่องรางของขลังของญี่ปุ่น ดุษฎี โตทน
29 พ.ค. 54 โซเชียลมีเดียกับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น (Social Media & Earthquake) พนิดา อนันตนาคม
05 มิ.ย. 54 คุยเรื่องอินเดียกับอ.ดร.กำชัย อนันตสุข ระวี จันทร์ส่อง
12 มิ.ย. 54 วันสำคัญของญี่ปุ่น ตอนที่1 วลัยพร กาญจนการุณ
19 มิ.ย. 54 วันสำคัญของญี่ปุ่น ตอนที่2 วลัยพร กาญจนการุณ
17 ก.ค. 54 เพลงเกาหลีในญี่ปุ่น ตอนที่1 พนิดา อนันตนาคม
24 ก.ค. 54 เพลงเกาหลีในญี่ปุ่น ตอนที่2 พนิดา อนันตนาคม
07 ส.ค. 54 สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  ธีรัช ปัญโญ
14 ส.ค. 54 ถ้ำหินหลงเหมิน เจริญ เพ็ชรรัตน์
21 ส.ค. 54 ประเพณีพม่า (พิธีขอฝนของพม่า) อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
28 ส.ค. 54 คำสแลงแต่ไม่แสลงของพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
04 ก.ย. 54 สัมภาษณ์นักศึกษาและนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
โอตะ ทาคาชิ
คนโนะ ยูอิจิ
09 ต.ค. 54 ลักษณะเฉพาะของประชาชนในจังหวัดต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่1 เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
16 ต.ค. 54 ลักษณะเฉพาะของประชาชนในจังหวัดต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่2 เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
30 ต.ค. 54 การไปร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย สรัญญา คงจิตต์
06 พ.ย. 54 ธรรมเนียมการสักของพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
YaminShwesinHtaik
13 พ.ย. 54 เที่ยวซีอาน ปานชีวา บุตราช
20 พ.ย. 54 ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและพม่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
27 พ.ย. 54 ประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น โอตะ ทาคาชิ
18 ธ.ค. 54 เที่ยวมาเก๊า พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
25 ธ.ค. 54 เทศกาลปีใหม่ ธีรัช ปัญโญ

 

สร้างเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2557 [02:44:51 น.]