ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ตุลาคม - ธันวาคม 2553

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฟังสดได้ที่นี่ → http://www.fm100cmu.com/live/
วันที่
หัวข้อ
โดย
10 ต.ค. 53 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย สรัญญา คงจิตต์
สุรสีห์ สมุทคุปติ์
24 ต.ค. 53 เรียนรู้พม่าผ่านวรรณกรรมพม่าร่วมสมัย ตอนที่1 บัวริน วังคีรี
31 ต.ค. 53 เรียนรู้พม่าผ่านวรรณกรรมพม่าร่วมสมัย ตอนที่2 บัวริน วังคีรี
07 พ.ย. 53 เรียนรู้พม่าผ่านวรรณกรรมพม่าร่วมสมัย ตอนที่3 (จบ) บัวริน วังคีรี
14 พ.ย. 53 กิจกรรมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 สุรสีห์ สมุทคุปติ์
สิริกร เสือเหลือง
21 พ.ย. 53 สถิติกับคนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น ตอนที่2 เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง
28 พ.ย. 53 อาคารดินของชาวจีนแคะที่มณฑลฮกเกียน เจริญ เพ็ชรรัตน์
05 ธ.ค. 53 ฤดูใบไม้ร่วงและภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับฤดูนี้ พนิดา อนันตนาคม
12 ธ.ค. 53 คำพูดคำหวานในสังคมพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
(บรรยายโดย ธัญรัตน์ อภิวงค์)
19 ธ.ค. 53 แนะนำบทกวี "ไฮคุ" โอตะ ทาคาชิ
26 ธ.ค. 53 การฉลองเทศกาลคริสต์มาสของชาวญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม

 

สร้างเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2557 [09:13:43 น.]