ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2559

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ท่านสามารถฟังรายการตะวันออกปริทัศน์ย้อนหลังได้ที่นี่ (คลิก)

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก 
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถฟังออนไลน์ได้ที่  http://www.fm100cmu.com  

 *หมายเหตุ: สาขาวิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ "เมียนมาร์" (มี ร.เรือและการันต์) เมื่อหมายถึงประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ใช้ "พม่า" เมื่อหมายถึงภาษาและชาวพม่า

หรือคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อฟังรายการย้อนหลัง
วันที่ หัวข้อ สาขาวิชา โดย
03 ม.ค. 59 สัมภาษณ์: ประสบการณ์การท่องเที่ยวพม่าแบบฉายเดี่ยว ตอนที่ 2 ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
กนกวรรณ จันทร์ด้ง
10 ม.ค. 59 เลขมงคลหรือเลขนำโชคของชาวจีน  ภาษาจีน Khun Nghia 
17 ม.ค. 59 ภาษาเกาหลีง่ายๆ จากละคร  ภาษาเกาหลี ศยามล ศรสุวรรณศรี
Choi Hye Kyung
24 ม.ค. 59 ประชาสัมพันธ์จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่   ภาษาญี่ปุ่น ธีรัช ปัญโญ 
31 ม.ค. 59 (งด)  ภาษาบาลีฯ
07 ก.พ.59 ความเชื่อเกี่ยวกับ "นัต" ของคนพม่า  ภาษาพม่า  ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์ 
14 ก.พ.59 สัมภาษณ์: เส้นทางบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1 - ศึกษาต่อ ภาษาญี่ปุ่น   พนิดา อนันตนาคม
ภพร ใจมุข
ภีมภัทร บัวระภา 
21 ก.พ.59 ฤดูใบไม้ผลิของประเทศเกาหลีใต้  ภาษาเกาหลี
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
28 ก.พ.59 "คำ" ในภาษาจีน  ภาษาจีน อรชพร พวงทอง
06 มี.ค. 59 อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียในสังคมไทย : ความเชื่อ ศาสนา  ภาษาบาลีฯ ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี
13 มี.ค. 59 หญิงในราชสำนักเมียนมาร์  ภาษาพม่า   อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
20 มี.ค. 59 สัมภาษณ์: เส้นทางบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 - อาชีพล่าม ภาษาญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม
กุมารี อุทิตสาร
ชุติมา บริสุทธิ์
มธุริน ธรรมทรงศนะ
ศุภฤกษ์ ปลั่งศรีนนท์ 
27 มี.ค. 59 สัมภาษณ์: คนเกาหลีที่เรียนภาษาไทย  ภาษาเกาหลี ศยามล ศรสุวรรณศรี
Jang Yuna
03เม.ย. 59 6 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหนานจิง  ภาษาจีน  
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล 
10เม.ย. 59 สัมภาษณ์นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น: การวิจัยวรรณกรรมเรื่อง "คำสารภาพ" ภาษาญี่ปุ่น  ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
พิมพ์ชนก เมฆพโยม
17เม.ย. 59 วัฒนธรรมอินเดียใน "กาดก้อมอาเซียน"  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี
24เม.ย. 59 ชเว: ผ้าพิมพ์ลุนตยา  ภาษาพม่า  อัมพิกา รัตนพิทักษ์
อินทนนท์ สุกกรี 
01 พ.ค.59 การเกณฑ์ทหารในประเทศเกาหลีใต้  ภาษาเกาหลี
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
08 พ.ค.59  ภาษาจีน มาริสา แซ่เฉิง 
15 พ.ค.59 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ NEET FURIITAA และ HIKIKOMORI  ภาษาญี่ปุ่น 
วลัยพร กาญจนการุณ
ศยามล ศรสุวรรณศรี
 
22 พ.ค.59 ภาพยนตร์อินเดีย  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี 
29 พ.ค.59 ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
05 มิ.ย. 59 ความเชื่อของชาวเกาหลี : สัตว์มงคล ตอนที่ 1  ภาษาเกาหลี
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
12 มิ.ย. 59 ภาษาจีน 
Khun Nghia 
19 มิ.ย. 59  ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
26 มิ.ย. 59 ภาษาบาลีฯ  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี 
10 ก.ค. 59 ความเชื่อของชาวเกาหลี : สัตว์มงคล ตอนที่ 2 
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
17 ก.ค. 59 ภาษาญี่ปุ่น ธีรัช ปัญโญ 
24 ก.ค. 59 ทำธุรกิจกับคนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา อย่างไรดี  ภาษาจีน  อรชพร พวงทอง 
31 ก.ค. 59 doyou no ushi no hi กับวัฒนธรรมการทานปลาไหลในหน้าร้อน  ภาษาญี่ปุ่น  พนิดา อนันตนาคม 
07 ส.ค. 59 ภาษาบาลีฯ ปัทมา สว่างศรี 
14 ส.ค. 59 ประสบการณ์ SUMMER ที่ย่างกุ้งของนักศึกษา ม.ช. ตอนที่ 1   ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
21 ส.ค. 59 ประสบการณ์ SUMMER ที่ย่างกุ้งของนักศึกษา ม.ช. ตอนที่ 2 (ตอนจบ)   ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
28 ส.ค. 59 "ส้มมือพระพุทธเจ้า" ที่เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ภาษาจีน  เจริญ เพ็ชรรัตน์ 
04 ก.ย. 59  (สถานีฯ งด)     
11 ก.ย. 59  "นินจา"  ภาษาญี่ปุ่น เบญจางค์ ใจใส
แดร์ อาร์สลานิออง 
18 ก.ย. 59 ชื่อใหม่ประเทศพม่า เขียนอย่างไร อ่านอย่างไร  ภาษาพม่า อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
25 ก.ย. 59 เกร็ดจากภาพยนตร์ Train to Busan : KTX รถไฟความเร็วสูงของเกาหลี  ภาษาเกาหลี
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
02 ต.ค. 59 เมนูอาหารยอดนิยมของชาวจีน   ภาษาจีน 
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
09 ต.ค. 59  "manekineko" แมวกวักของญี่ปุ่น   ภาษาญี่ปุ่น ปิยธร แก้ววัฒนะ 
16 ต.ค. 59  (รายการพิเศษจาก สวท.)    
23 ต.ค. 59 ตามรอยพระราชาสู่เมียนมาร์    ภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
30 ต.ค. 59 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ภาษาเกาหลี
ศยามล ศรสุวรรณศรี 
06 พ.ย.59 นำชมพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้  ภาษาจีน  กรวรรณ พรหมแย้ม 
13 พ.ย.59 สัมภาษณ์นักศึกษา: การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านละครและภาพยนตร์ ภาษาญี่ปุ่น
สรัญญา คงจิตต์
ณัฐ บูรณพัฒนา
ศิริพรรณ โสภารัตนากูล
พิชชานันท์ จงวัฒนาอุดม
ภาสุวี ศรีประสิทธิ์ 
20 พ.ย.59 นางศกุนตลา  ภาษาบาลีฯ
ปัทมา สว่างศรี
อนุชา ส่งศรี 
27 พ.ย.59 ปยิน อู ลวิน เมืองตากอากาศของเมียนมาร์  ภาษาพม่า  อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
04 ธ.ค. 59 สัมภาษณ์: การเรียนภาษาไทยของคนเกาหลี  ภาษาเกาหลี ศยามล ศรสุวรรณศรี
Ji Han Na 
11 ธ.ค. 59  ภาษาจีน อรชพร พวงทอง
18 ธ.ค. 59 บันทีกประจำวันสมัยเฮอัน  ภาษาญี่ปุ่น 
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
ปกรณ์ อาษารัฐ
สิตานันท์ จอมวงค์ 
25 ธ.ค. 59 พระราชากับภาษาแขก   ภาษาบาลีฯ ระวี จันทร์ส่อง 

 หมายเหตุ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 สถานีฯ งดออกอากาศ

สร้างเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 [14:38:14 น.]