ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2558

 

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก 
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถฟังออนไลน์ได้ที่  http://www.fm100cmu.com/     

หรือคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อฟังรายการย้อนหลัง
วันที่ หัวข้อ โดย
04 ม.ค. 58    แนะนำวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : "ภัตตาคารมากคำสั่ง" ปนิดา ตัณฑเมืองยศ 
11 ม.ค. 58 แนะนำวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : "ฉากนรก" ภีมภัทร บัวระภา
18 ม.ค. 58 นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ตอนที่ 1 อัมพิกา รัตนพิทักษ์
25 ม.ค. 58 นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ตอนที่ 2 อัมพิกา รัตนพิทักษ์
01 ก.พ. 58 เขาโป๊ะปาแห่งเมืองพุกาม อัมพิกา รัตนพิทักษ์
08 ก.พ. 58 ความเชื่อของคนพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
15 ก.พ. 58 ผู้หญิงในโลกตะวันออก ตอนที่ 1 อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
22 ก.พ. 58 ผู้หญิงในโลกตะวันออก ตอนที่ 2 อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
01 มี.ค. 58 เทศกาลวันแห่งความรักของจีน อรชพร พวงทอง
08 มี.ค. 58 การรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม
15 มี.ค. 58 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวในสังคมพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
22 มี.ค. 58 บันเทิงไทยในพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
29 มี.ค. 58 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่พม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
จิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
05 เม.ย. 58 เล่านิทานพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
12 เม.ย. 58 นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"ความหมายและความสำคัญของห้องเสื่อทาทามิสำหรับคนญี่ปุ่นสมัยใหม่
"
ภพร ใจมุข
มธุริน ธรรมทรงศนะ
19 เม.ย. 58 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น  อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
วิสุทธิ์ นามใจ 
26 เม.ย. 58 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเที่ยวสงกรานต์พม่า ตอนที่ 1 อัมพิกา รัตนพิทักษ์
จิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
03 พ.ค. 58 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเที่ยวสงกรานต์พม่า ตอนที่ 2  อัมพิกา รัตนพิทักษ์
จิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
10 พ.ค. 58 นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"ปัจจัยความสำเร็จของ yurukyara:กรณีศึกษาคุมะมง และ ฟุนัชชี่" 
พนิดา อนันตนาคม
มธุริน ธรรมทรงศนะ
17 พ.ค. 58 นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"การสร้างเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย - กรณีศึกษาเมืองคานาซาว่า" 
พนิดา อนันตนาคม
ชุติมา บริสุทธิ์
24 พ.ค. 58  อรชพร พวงทอง 
31 พ.ค. 58 นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการครองคู่ของกลุ่มเพศทางเลือกในประเทศญี่ปุ่น"
พนิดา อนันตนาคม
ศุภฤกษ์ ปลั่งศรีนนท์ 
07 มิ.ย. 58  นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"ความเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างของคนญี่ปุ่นสมัยใหม่"
พนิดา อนันตนาคม
กุมารี อุทิตสาร 
14 มิ.ย. 58 นำเสนอปริญญานิพนธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : 
"ภาพตัวแทนผู้หญิงญี่ปุ่นในอุดมคติ : ศึกษาจากละครเรื่อง อุเมะจังเซนเซ"
พนิดา อนันตนาคม
นิศารัตน์ ชัยสิทธิ์
21 มิ.ย. 58 สตรีจีนผู้โดดเด่นจนเป็นตำนาน ตอนที่ 1  ปานชีวา บุตราช
28 มิ.ย. 58 สตรีจีนผู้โดดเด่นจนเป็นตำนาน ตอนที่ 2  ปานชีวา บุตราช
07 ก.ค. 58  มองยุคมุโรมาจิผ่านการ์ตูนเรื่อง "เณรน้อยอิ๊กคิวซัง"  ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย 
12 ก.ค. 58  "เจ้าสาวข้ามชาติ" ในประเทศจีน อรชพร พวงทอง 
19 ก.ค. 58  รถไฟอินเดีย : ตอนที่ 2  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี 
26 ก.ค. 58  ประสบการณ์การเดินทางในประเทศพม่า  อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
02 ส.ค. 58  แนะนำวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : "Gauche the Cellist"  วารินทิพย์ เครือศรี 
09 ส.ค. 58  การทักทายในภาษาจีน  มาริสา แซ่เฉิง
Khun Nghia 
16 ส.ค. 58  สัมภาษณ์ : ประสบการณ์การเดินทางไปสอนทำ "ดอกไม้ไหว" ที่ประเทศพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
ศตวรรษ คำบ้านฝาย 
23 ส.ค. 58 สัมภาษณ์ : ประสบการณ์การไปเรียนภาษาพม่าที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
30 ส.ค. 58  แม่ของ "โชโกะ คานาซาว่า" นักเขียนพู่กันชื่อดังชาวญี่ปุ่น ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย 
06 ก.ย. 58  รูปหล่อสัมฤทธิ์ 12 นักษัตรในพระราชวัง Yuánming Yuán เจริญ เพ็ชรรัตน์ 
13 ก.ย. 58  (งด)   
20 ก.ย. 58  นำเสนอรายงานวิจัยโดยนักศึกษา : ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการเป็นอาณานิคม 
ของตัวละครในนวนิยายเรื่อง "สายเลือด" 
ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์ 
27 ก.ย. 58 คนญี่ปุ่นกับการวิ่งมาราธอน  ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย 
04 ต.ค. 58  สัมภาษณ์ : การเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี  ศยามล ศรสุวรรณศรี
พนิดา อนันตนาคม 
11 ต.ค. 58  วันชาติจีน (guóqìngjié) มาริสา แซ่เฉิง 
18 ต.ค. 58  เทศกาลปีใหม่ของชาวอินเดีย (ดีปาวลี)  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี 
25 ต.ค. 58  นิทานของกลุ่มชาติพันธุ์ชีน "ป่าส่งกับป่าสี่"  อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 
01 พ.ย. 58  วัฒนธรรมและมารยาทในการใช้ที่อาบน้ำสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น ชาลิณีย์ ธรรมโม
พนิดา อนันตนาคม 
08 พ.ย. 58  Korean Idol Groups ยอดนิยมในปัจจุบัน  ศยามล ศรสุวรรณศรี 
15 พ.ย. 58  ลูกมังกรทั้งเก้า  อรชพร พวงทอง 
22 พ.ย. 58  อินเดีย-ไทย ใกล้ชิดกันกว่าที่คุณคิด  ระวี จันทร์ส่อง
ปัทมา สว่างศรี 
29 พ.ย. 58  สัมภาษณ์ : นักศึกษาชาวพม่าจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
06 ธ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์: การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
 
ชาลิณีย์ ธรรมโม
วลัยพร กาญจนการุณ
ธีรัช ปัญโญ
13 ธ.ค. 58 ซีรียส์เกาหลียอดนิยมในปัจจุบัน  ศยามล ศรสุวรรณศรี 
Choi Hye Kyung
20 ธ.ค. 58  จิตรกรเอก Xu Beihong เจริญ เพ็ชรรัตน์
27 ธ.ค. 58  สัมภาษณ์: ประสบการณ์การท่องเที่ยวพม่าแบบฉายเดี่ยว ตอนที่ 1 อัมพิกา รัตนพิทักษ์
กนกวรรณ จันทร์ด้ง 

สร้างเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [16:22:09 น.]