ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image สั่งซื้อวารสารตะวันออกปริทัศน์


 

  • ฉบับที่ 1 ราคา 70 บาท (ค่าหนังสือ 50 บาท + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 20 บาท)
  • **กรณีมาซื้อที่ภาควิชาภาษาตะวันออก ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง (ติดต่อขอซื้อได้ที่ อ.ดร.อัมพิกา สาขาวิชาภาษาพม่า)

คลิกที่ภาพเพื่อดูสารบัญ

(คลิกที่ปกหนังสือเพื่อดูสารบัญ)


 

  • ฉบับที่ 2 ราคา 45 บาท (ค่าหนังสือ 30 บาท + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 15 บาท)
  • **กรณีมาซื้อที่ภาควิชาภาษาตะวันออก ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง (ติดต่อขอซื้อได้ที่ อ.ดร.อัมพิกา สาขาวิชาภาษาพม่า)

(คลิกที่ปกหนังสือเพื่อดูสารบัญ)


 

 ขั้นตอนการสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งทางไปรษณีย์

1.ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์สั่งซื้อมาที่ maayethu@yahoo.com พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้:

- ชื่อ-นามสกุลของผู้สั่งซื้อ

- ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

- ฉบับและจำนวนเล่มที่ต้องการสั่งซื้อ (เช่น ฉบับที่1 จำนวน 1 เล่ม, ฉบับที่ 2 จำนวน 1 เล่ม) 

2.รออีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ และหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินเข้า

3.ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ค่าหนังสือ+ค่าจัดส่ง)

4.ส่งอีเมลแจ้งการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ maayethu@yahoo.com

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ (สาขาวิชาภาษาพม่า)

อีเมล maayethu@yahoo.com

หมายเลขโทรศัพท์ 053-943247 ต่อ116, 081-568-4443

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 [10:02:48 น.]