การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ปีการศึกษา 2553 (มิ.ย.53 - พ.ค.54)

รวมภาพกิจกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2553


สร้างเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [13:14:30 น.]