การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ปีการศึกษา 2552 (มิ.ย.52 - พ.ค.53)

รวมภาพกิจกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2552


สร้างเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [13:13:23 น.]