การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561)

- พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี 2561 (19 กันยายน 2561)
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 (29 สิงหาคม 2561)
- พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (11 กรกฎาคม 2561)
- พิธีทำบุญหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (11 กรกฎาคม 2561)
- พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 (6 กรกฎาคม 2561)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561
(28 มิถุนายน 2561) 

ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29 พฤษภาคม 2561)
- คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2561 (16 พฤษภาคม 2561)
- คณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลาบเมือง งานดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโส 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(27 เมษายน 2561)
- พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 เมษายน 2561)
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (27 เมษายน 2561)
- กิจกรรมร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (13 เมษายน 2561)
- กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองประเภทลาบสุก ตำพื้นเมืองเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง  (11 เมษายน 2561)
- กิจกรรม "มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561" (28 ธันวาคม 2560)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตานผางปะตี๊ดในเทศกาลยี่เป็ง คณะมนุษยศาสตร์ 2560 (1 พฤศจิกายน 2560)
- ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ตุลาคม 2560)
- ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (21 ตุลาคม 2560)
- พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560 (6 ตุลาคม 2560)
- พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี 2560 (27 กันยายน 2560)
- นักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 (9 กันยายน 2560)
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 (30 สิงหาคม 2560)
- ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหาคม 2560)
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (11 สิงหาคม 2560)
- นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดป่าตาล และวัดป่าเสร้าน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (29 มิถุนายน 2560)
- ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโชน์เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 มิถุนายน 2560)
- พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 (27 มิถุนายน 2560)
- ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยประตูสวนดอก ประจำปี 2560 (8 มิถุนายน 2560)

ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560)
- คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560 (24 พฤษภาคม 2560)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 (10 พฤษภาคม 2560)
- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
  ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น)

- พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 เมษายน 2560)
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (28 เมษายน 2560)
- ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 เมษายน 2560)
- การแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองประเภทลาบสุก ตำพื้นเมือง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (12 เมษายน 2560)
- กิจกรรม 5 ส การทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (11 เมษายน 2560)
- กิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 (11 กุมภาพันธ์ 2560)
- กิจกรรม "มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ น้อมเกล้าฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" (30 ธันวาคม 2559)
- กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ดอยสุเทพ (22 พฤศจิกายน 2559)
- พิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ตานผางปะตี๊ดในเทศกาลยี่เป็งคณะมนุษยศาสตร์ 2559 (9 พฤศจิกายน 2559)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559)
- งานเทิดพระเกียรติและฉลองวันครบรอบ 777 ปี ชาตกาลพญามังราย (30 ตุลาคม 2559)
- ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (29 ตุลาคม 2559)
- ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21 ตุลาคม 2559, 2 พฤศจิกายน 2559)
- พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2559 (17 ตุลาคม 2559)
- พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี 2559
   (28 กันยายน 2559)

- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559 (วันที่ 24 สิงหาคม 2559)
- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 18 สิงหาคม 2559)
- ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี
  (วันที่ 12 สิงหาคม 2559)

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม "ปลูกเพื่อแม่" ปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์รอบคณะมนุษยศาสตร์
  (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
 และ (19 กันยายน 2559)
- นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม และวัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) จังหวัดเชียงใหม่ (15 กรกฎาคม 2559)
- ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชน์เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (11 กรกฎาคม 2559
)
- พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 (6 กรกฎาคม 2559)
- บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยประตูสวนดอก ประจำปี 2559 (9 มิถุนายน 2559)
- คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2559 (6 มิถุนายน 2559)


ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สารเณรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 (20 พฤษภาคม 2559)
- กิจกรรมประกวดสวยดอกล้านนา นิทรรศการสวยดอก 12 ราศี 720 ปีเชียงใหม่ ตามโครงการศิลปินละอ่อนล้านนา (23-24 เมษายน 2559)
- พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 เมษายน 2559)
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (22 เมษายน 2559)
- พิธีดำหัวคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (21 เมษายน 2559)
- ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 เมษายน 2559)
- การแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองประเภทลาบสุก ตำพื้นเมือง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (8 เมษายน 2559)

- กิจกรรม 5 ส การทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (7 เมษายน 2559)
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 กุมภาพันธ์ 2559)
- พิธีทำบุญข้าวใหม่ประจำปี 2559 (22 มกราคม 2559)
- งานมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 (30 ธันวาคม 2558)
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (5 ธันวาคม 2558)
- พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม 5ส คณะมนุษยศาสตร์ (4 ธันวาคม 2558)

- งานยี่เป็งคณะมนุษยศาสตร์ 2558 (25 พฤศจิกายน 2558)
- ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (31 ตุลาคม 2558)
- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558 (28 ตุลาคม 2558)
- พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" 
  ประจำปี 2558   (23 กันยายน 2558)

- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ (26 สิงหาคม 2558)
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
   (12 สิงหาคม 2558)

- นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดต้นปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (21 กรกฎาคม 2558)
- ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชน์เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21 กรกฎาคม 2558)

- พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 
   (8-10 กรกฎาคม 2558)
 
- ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก (11 มิถุนายน 2558)

- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558 (1 มิถุนายน 2558)

 

ผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)
- ร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวง ( 20 พฤษภาคม 2558)
- ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุประทานแด่บุรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13
  (1 พฤษภาคม 2558)

- พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม สรงน้ำพระพุทธรูป ดำหัวผู้อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์
- พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (24 เมษายน 2558)

- ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 เมษายน 2558)
- การแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง เทศกาลปีใหม่เมือง 2558 (10 เมษายน 2558)
- กิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (8 เมษายน 2558)

- พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาธรรม มช. (1 เมษายน 2558)

- ร่วมพิธีตักบาตรวันมาฆบูชามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4 มีนาคม 2558)
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 มกราคม 2558)
- กิจกรรมมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557 (14 มกราคม 2558)
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (5 ธันวาคม 2557)
- พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม "Green & Clean Faculty of
   Humanities" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธันวาคม 2557)

- กิจกรรมตามประเพณียี่เป็ง "ยี่เป็งหรรษา ปรัชญาจัดให้" (5 พฤศจิกายน 2557)

- ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 ตุลาคม 2557)
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ (9 ตุลาคม 2557)
- มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อายุงาน (24 กันยายน 2557)
- พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ (27 สิงหาคม 2557) 
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   (12 สิงหาคม 2557)

- นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดต้นปิน วัดป่าตาล วัดท่าข้าม จ.เชียงใหม่ (4 กรกฎาคม 2557)

- ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชน์เทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4 กรกฎาคม 2557)

- พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 (1 กรกฎาคม 2557) 
- ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก (5 มิถุนายน 2557)

ผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)

 ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก (5 มิถุนายน 2557)
 เข้าร่วมประเพณีอินทขิล ใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวง (30 พฤษภาคม 2557)

 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2557 (13 พฤษภาคม 2557)
 งานทำบุญทักษิณานุประทานแด่บุรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12
     (28 เมษายน 2557)
 พิธีทำบุญคณะ สรงน้ำพระพุทธรูป ดำหัวผู้อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์ และ
     พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     (25 เมษายน 2557)

 ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 เมษายน 2557)
 การแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง เทศกาลปีใหม่เมือง 2557 (11 เมษายน 2557)

 กิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ (10 เมษายน 2557)
 
ร่วมพิธีตักบาตรวันมาฆบูชามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14 กุมภาพันธ์ 2557)
 ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายศาสนพิธี ศิลปกรรมและการแสดง
     งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 มกราคม 2557)

 งานมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2556 (27 ธันวาคม 2556)
 งานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมใจทำความสะอาด
     บริเวณคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (4 ธันวาคม 2556)

 ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (16 พฤศจิกายน 2556)
 ประเพณียี่เป็ง ฟังธรรมอานิสงส์ผะตี๊ด (15 พฤศจิกายน 2556)

 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2556 (ตุลาคม 2556)
 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อายุงาน (18 กันยายน 2556)
 ทำบุญวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ 104 ปีชาตกาล
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย 
(28 สิงหาคม 2556)
 12 สิงหา มหาราชินี (สิงหาคม 2556)

 นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดถ้ำเมืองออน วัดดอนปิน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
     (17 กรกฎาคม 2556)

 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชน์เทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
     ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 กรกฎาคม 2556)

 พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ โถงชั้น 1 อาคาร HB5 (7-9 กรกฎาคม 2556)
 ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก (13 มิถุนายน 2556)
 ประเพณีเข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก) ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร (7 มิถุนายน 2556)

 กิจกรรมประกวดทำอาหารพ้นเมืองภาคเหนือ (11 เมษายน 2556) 
 กิจกรรมทำความสะอาดที่ทำงาน 5 ส (10 เมษายน 2556)
 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2556 (กุมภาพันธ์ 2556)
 งานมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2555 (ธันวาคม 2555)
 งานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมใจปลูกต้นไม้
     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ(ธันวาคม 2555)

 ประเพณียี่เป็ง ฟังธรรมอานิสงส์ผะตี๊ด (พฤศจิกายน 2555)
 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2555 (ตุลาคม 2555)
 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อายุงาน (กันยายน 2555)
 ทำบุญวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ 103 ปีชาตกาล
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย 
(สิงหาคม 2555)
 12 สิงหา มหาราชินี (สิงหาคม 2555)
 ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 2555 (กรกฏาคม 2555)

 อินทขิล 2555 (มิถุนายน 2555)
 
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (เมษายน 2555)

 
อินทขิล 2554 (มิถุนายน 2554)
 ประเพณีเข้าพรรษา (กรกฎาคม 2554)

ผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

 พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ โถงชั้น 1 อาคาร HB5 (8  พฤษภาคม 2556)
 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะฯ
     พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย (19 เมษายน 2556)

 กิจกรรมร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ (13 เมษายน 2556)
 

ยกเลิกคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 467/2550 และแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...อ่านรายละเอียดที่นี่
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...อ่านรายละเอียดที่นี่
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2552 ...อ่านรายละเอียดที่นี่
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 ...อ่านรายละเอียดที่นี่
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทของงานพุทธศิลป์ในบริบทสังคมล้านนา” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ วัดปงสนุก จ.ลำปาง
อาจารย์ฉัตรแก้ว สิมารักษ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เวียงเกาะกลาง วัดเจ็ดยอดถึงพระธาตุลำปางหลวง ศิลปกรรมยุคทองของล้านนา” ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน
อาจารย์ฉัตรแก้ว สิมารักษ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เวียงเกาะกลาง วัดเจ็ดยอดถึงพระธาตุลำปางหลวง ศิลปกรรมยุคทองของล้านนา” ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
อาจารย์อรรคภาค เล้าจินตนาศรี ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
อาจารย์ฉัตรแก้ว สิมารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สถาปัตยกรรมล้านนา” หัวข้อ “ไตรภูมิ คติจักรวาล และเขาพระสุเมรุ” เป็นวิทยากรประจำสถานที่ Trip 2 : วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจ็ดยอด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ และวัดต้นเกว๋น ในวันที่ 1 , 8 , 22 มีนาคม 2552 ณ วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจ็ดยอด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ และวัดต้นเกว๋น
ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ล้านนา” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ,
1 มีนาคม 2552 ณ ห้องมันดาเลย์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่