มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


ให้การต้อนรับอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
เสวนา "CMU Inspiring Students" และพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย พีเทร็ตตี้
     

เที่ยวสุขี 4 ชุมชน
     
เสวนาเชิงวิชาการ(AEC)