มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561 (ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University
วันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag)
     

เที่ยวสุขี 4 ชุมชน
     
เสวนาเชิงวิชาการ(AEC)