มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


โครงการแลกเปลี่ยน CMU-UND SEED Program 2018
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University, P.R. China
ให้การต้อนรับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     

เที่ยวสุขี 4 ชุมชน
     
เสวนาเชิงวิชาการ(AEC)