มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University
วันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag)
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
     

เที่ยวสุขี 4 ชุมชน
     
เสวนาเชิงวิชาการ(AEC)