ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  August   2017   Popup Month
September   2017
  Popup Month   October   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
     
1  
2  
3   View week 35
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10   View week 36
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17   View week 37
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24   View week 38
25  
26  
27  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 9/2560
28  
29  
30  
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่