ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Tuesday 22 May 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  July   2017   Popup Month
August   2017
  Popup Month   September   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
  
1  
2  
3  
4  
5  
6   View week 31
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13   View week 32
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20   View week 33
21  
22  
23  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 8/2560
24  
25  
26  
27   View week 34
28  
29  
30  
10:00
13:00
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
31  
  
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่