ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Friday 24 March 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  February   2017   Popup Month
March   2017
  Popup Month   April   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
   
1  
2  
3  
4  
5   View week 9
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12   View week 10
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19   View week 11
20  
21  
22  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 3/2560
23  
24  
25  
26   View week 12
27  
28  
29  
30  
31  
 
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่