ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Friday 24 February 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  January   2017   Popup Month
February   2017
  Popup Month   March   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
   
1  
2  
3  
4  
5   View week 5
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12   View week 6
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19   View week 7
20  
21  
22  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 2/2560
23  
24  
25  
26   View week 8
27  
28  
    
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่