ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Saturday 24 June 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  May   2017   Popup Month
June   2017
  Popup Month   July   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
    
1  
2  
3  
4   View week 22
5  
6  
7  
8  
09:00
11:00
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
9  
10  
11   View week 23
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18   View week 24
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25   View week 25
26  
27  
09:30
10:30
พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
28  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 8/2560
29  
08:30
10:00
ร่วมพิธีทำบุญสมโภชน์เทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30  
 
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่