ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Tuesday 23 May 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  April   2017   Popup Month
May   2017
  Popup Month   June   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7   View week 18
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14   View week 19
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21   View week 20
22  
23  
13:30
16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 7/2560
24  
10:00
11:30
เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560
25  
26  
27  
28   View week 21
29  
30  
31  
   
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่