ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Tuesday 22 May 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 24 September 2017 till 30 September 2017 (week number : 38)     View month September
(Week starts Sunday)
Sunday 24 September 2017

Monday 25 September 2017

Tuesday 26 September 2017

Wednesday 27 September 2017
13:30 - 16:30     การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 9/2560
Category : งานบริหารทั่วไป
ครี้งที่ 9/2560
Thursday 28 September 2017

Friday 29 September 2017

Saturday 30 September 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่