ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Wednesday 22 November 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 19 November 2017 till 25 November 2017 (week number : 47)     View month November
(Week starts Sunday)
Sunday 19 November 2017

Monday 20 November 2017

Tuesday 21 November 2017

Wednesday 22 November 2017
13:30 - 16:30     การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 11/2560
Category : งานบริหารทั่วไป
ครั้งที่ 11/2560
Thursday 23 November 2017

Friday 24 November 2017

Saturday 25 November 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่