ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Wednesday 22 November 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Wednesday 22 November 2017     View week 47
13:30 - 16:30     การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 11/2560
Category : งานบริหารทั่วไป
ครั้งที่ 11/2560

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่