E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาบุคลากรใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ)
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงิน ผ่านระบบ e – Humanities
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชน
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD)
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

ในช่วง COVID-19

images description
images

Human CMU CHANEL